February 4, 2010

CV

MARTIN BERGE, Jr.

Bjerregaards gate 26 B, 0550 Oslo
+47 922 44 686 | martinbergejr@gmail.com
Twitter.com/MartinBergeJr | LinkedIn.com/in/MartinBergeJr
http://www.sikkerhetsradet.no
født: 12. september 1980

UTDANNING / GRAD


Master i historie, Universitetet i Oslo (jan 2010 - mai 2013)
Utelukkende fokus på afrikansk samtidshistorie sør for Sahara i både enkeltfag og 
fordypningsoppgaven (1960 til nåtid). Uteksaminert med høyeste karakter mulig (A). Last ned oppgaven her.
Bachelor i historie, Universitetet i Oslo (jan 2005 - des 2009)
Generell historieforståelse. Graden har flere samfunnsfag som frie emner.

ArbeidsERFARING

Programveileder Introduksjonsprogrammet i bydel Grünerløkka (aug 2014 - )
Veiledning av nyankomne flyktninger med rett og plikt til deltagelse i Introduksjonsprogrammet.
Veileder/saksbehandler, NAV (mai 2013 - des 2014)
Fulgte opp mennesker som har falt utenfor yrkeslivet grunnet sykdom, skade eller lyte.
Sekretær, Sudan Forum (frivillig) (mai 2013 - )
Bindeledd mellom organisasjoner i Sudan og Sør-Sudan og Utenriksdepartementet. Månedlige møter.
Assistent, psykiatrisk avdeling Ullevål Sykehus (aug 2012 - mai 2013)
Deltidsansatt ved hovedsaklig avdelingsposten for krise og traume.
Miljøarbeider, Solhaugen Miljøhjem AS (aug 1999-mai 2005)
Jobbet med vanskeligstilt ungdom med diverse tilleggsproblematikk.

PERSONLIGE EGENSKAPER

- Har alltid hatt stor arbeidskapasitet og mye energi
- Er ansvarsbevisst, og takler stress veldig godt.
- Har reist mye. Lengre studieopphold i Uganda i 2012. 

RELEVANTE VERV / KURS

Styremedlem i Støttegruppe for Sudan og Sør-Sudan
Arbeider for fred, menneskeverd, menneskerettigheter og demokratisk utvikling i Sudan og Sør-Sudan.
Godkjente sikkerhets og kompetansekurs ved Psykiatrisk Avdeling ved Ullevål
Både obligatorisk og frivillig kurs for kompetansebygging.
Redaksjonssjef for fire programmer ved Radio Nova
Ansvarlig for flere redaksjoner med opptil 15 medlemmer.

FERDIGHETER

Språk
 - Norsk morsmål
 - Engelsk flytende skriftlig og muntlig
 - Noe kjennskap til fransk og italiensk
IT
Siden dette er å regne som en stor hobby, er jeg veldig kompetent når det gjelder det meste innenfor IT-segmentet. 
Ms Office, Windows-systemer, Ubuntu, OS X, Android, enkel programmering og webprogrammering osv.